عضویت

ساختار انجمن  •

 مجمع عمومي داراي بالاترين قدرت تصميم گيري بوده و هريک از اعضا حاضر در
جلسه داراي يک حق راي مي باشد
 مجمع عمومي
 انجمن ايرانيان انتاريو توسط يک هيئت مديره مرکب از پنج نفر که هر دوسال يکبار
توسط اعضاي انجمن در مجمع عمومي انتخاب مي شوند اداره مي شود. اعضاي
هيئت مديره علاوه بر نظارت در کميته ها و داشتن مسئوليت مشترک در امور انجمن
مسئوليت هايي بشرح زير دارند
رئيس هيئت مديره، نابب رئيس، خزانه دار، منشي و دبير
 هيات مديره

شرايط نامزدي در شوراي داوري، هيات مديره و کميته نظارت  •

براي اطلاع از شرايط نامزدي به اساسنامه جديد انجمن مراجعه گردد


عضويت در انجمن •
کلیه افراد ساکن در کانادا می توانند با تکمیل فرم درخواست عضویت و پرداخت حق عضویت سالانه به عضویت انجمن در آیند. مبلغ حق عضویت برای هر سال میلادی بیست دلار میباشد 

از هموطنان درخواست می شود برای بقا و دوام انجمن به عضویت آن درآیند. در حال حاضر انجمن برای تکمیل اعضاء هیات مدیره خود نیاز به داوطلب دارد. متقاضیان می توانند با تلفن های انجمن
به شماره ذیل تماس حاصل فرمایند
Tel: 416-900-8581 

Monday, 23 April 2018
دوشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
الإثنين, ۰۷ شعبان ۱۴۳۹