برنامه ها و خدمات

ترجمه شفاهي •
  خدمات
ايرانيان عزيري که به اطلاعاتي در برخي زمينه ها نياز داشته باشند با انجمن ايرانيان تماس گرفته و
انجمن در حد مقدورات خود می تواند هموطنان را برای دستیابی به اطلاعات یاری نماید 

اطلاع رساني
اسناد و مدارک هموطنان با حدااقل هزینه توسط مترجم رسمی طرف قرارداد انجمن ترجمه می گردد ترجمه اسناد و مدارک
هموطنانی که برای مراجعه به مراجع دولتی و غیر دولتی نیاز به مترجم حضوری داشته باشند می توانند
از مترجمان حضوری انجمن استفاده نمایند. این سرویس برای اعضاء انجمن رایگان می باشد
مترجم حضوری
انجمن در حد مقدورات خود می تواند هموطنان را در تکمیل فرمهای دولتی یاری دهد. این سرویس رایگان می باشد پرکردن فرم ها
انجمن در حد مقدورات خود، هموطنان را در زمینه های مختلف به صورت رایگان راهنمائی می نماید

خدمات تازه واردين
  ارجاعات
خدماتي را که انجمن به طور مستقیم نمي تواند ارائه دهد، مراجعه کنندگان را به مراکزي که اين نوع خدمات را
ارائه مي دهند ارجاع مي دهد
متقاضیان خانه های دولتی می توانند از راهنمائی انجمن در این زمینه بهره مند گردند مسکن
 مراجعه کنندگاني که نياز به برخي خدمات اجتماعي دارند را به مراکز مربوطه
ارجاع مي دهد
خدمات اجتماعي
انجمن، هموطنانی را که نیاز به مشاور خانوادگی دارند، یاری می نماید مشاوره خانوادگي
انجمن می تواند هموطنانی را که نیاز به خدمات حقوقی رایگان دارند راهنمایی نماید خدمات حقوقي
هموطنانی که نیاز به تجدید و یا دریافت گذرنامه، کارت ملی، وکالتنامه های مختلف و سایر خدمات کنسولی دارند
می توانند از همکاری انجمن بهره مند گردند. این خدمات برای اعضای انجمن رایگان می باشد
خدمات کنسولی
Monday, 23 April 2018
دوشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
الإثنين, ۰۷ شعبان ۱۴۳۹